معنی و ترجمه کلمه to take notes of به فارسی to take notes of یعنی چه

to take notes of


ياد داشت برداشتن از،خلاصه نويسى کردن از

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها