معنی و ترجمه کلمه to take out a patent به فارسی to take out a patent یعنی چه

to take out a patent


حق ثبت شده براى استفاده از اختراعى بدست اوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها