معنی و ترجمه کلمه to turn out به فارسی to turn out یعنی چه

to turn out


بيرون دادن ،بيرون کردن ،سوى بيرون برگرداندن ،بيرون اوردن ،امدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها