معنی و ترجمه کلمه to turn over (a page) به فارسی to turn over (a page) یعنی چه

to turn over (a page)


ورق زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها