معنی و ترجمه کلمه to vent oneself به فارسی to vent oneself یعنی چه

to vent oneself


دل خود را خالى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها