معنی و ترجمه کلمه to به فارسی to یعنی چه

to


بسوى ،سوى ،روبطرف ،پيش ،نزد،تا نسبت به ،دربرابر،برحسب ،مطابق ،بنا بر،علامت مصدر انگليسى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها