معنی و ترجمه کلمه toboggan به فارسی toboggan یعنی چه

toboggan


لوژسوارى ،سورتمه دراز و باريک ،با سورتمه رفتن
ورزش : وسيله حمل مجروحان پيست اسکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها