معنی و ترجمه کلمه tongue and groove joint به فارسی tongue and groove joint یعنی چه

tongue and groove joint


اتصال نر و ماده ،اتصال نر و لاس
معمارى : اتصال کام و زبانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها