معنی و ترجمه کلمه tonic immobility به فارسی tonic immobility یعنی چه

tonic immobility


روانشناسى : خشک زدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها