معنی و ترجمه کلمه took به فارسی took یعنی چه

took


زمان گذشته فعلtake


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها