معنی و ترجمه کلمه topic به فارسی topic یعنی چه

topic


موضوع ،مبحث ،عنوان ،سرفصل ،ضابطه
بازرگانى : مطلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها