معنی و ترجمه کلمه topographic map به فارسی topographic map یعنی چه

topographic map


نقشه برجسته ،نقشه توپوگرافى
عمران : نقشه ايکه داراى خطوط ارتفاعى باشد
علوم نظامى : نقشه عوارض نما نقشه توپوگرافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها