معنی و ترجمه کلمه topsy turvydom به فارسی topsy turvydom یعنی چه

topsy turvydom


درهم وبرهمى ،اغتشاش ،اشفتگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها