معنی و ترجمه کلمه tort feasor به فارسی tort feasor یعنی چه

tort feasor


خاطى ،متجاوز
قانون ـ فقه : مقصر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها