معنی و ترجمه کلمه tortile به فارسی tortile یعنی چه

tortile


پيچيده ،تابدار،خميده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها