معنی و ترجمه کلمه tortricid به فارسی tortricid یعنی چه

tortricid


(ج.ش ).پروانه بيد درشت اندام ،وابسته به پروانه بيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها