معنی و ترجمه کلمه total score به فارسی total score یعنی چه

total score


روانشناسى : نمره کامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها