معنی و ترجمه کلمه totem pole به فارسی totem pole یعنی چه

totem pole


تير يا چوبى که نقوش جانوران محافظ قبايل مختلف سرخ پوستان روى ان منقوش بوده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها