معنی و ترجمه کلمه trading به فارسی trading یعنی چه

trading


کسب ،بازرگانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها