معنی و ترجمه کلمه train headway به فارسی train headway یعنی چه

train headway


علوم نظامى : فاصله زمانى حرکت دو ترن که يک يکان را حمل مى کنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها