معنی و ترجمه کلمه transaction demand for money به فارسی transaction demand for money یعنی چه

transaction demand for money


تقاضاى معاملاتى براى پول
بازرگانى : تقاضا براى پول بمنظور مبادلات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها