معنی و ترجمه کلمه transformer substation به فارسی transformer substation یعنی چه

transformer substation


الکترونيک : پست مبدل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها