معنی و ترجمه کلمه transshipment activity به فارسی transshipment activity یعنی چه

transshipment activity


علوم نظامى : سيستم حمل و نقل سطح مملکتى سازمان حمل و نقل در سطح وزارت دفاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها