معنی و ترجمه کلمه trapped به فارسی trapped یعنی چه

trapped


ورزش : زمينى که داراى محدوده يا تله هاى ماسه اى بصورت مانع باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها