معنی و ترجمه کلمه treating به فارسی treating یعنی چه

treating


راى خريدن
قانون ـ فقه : جمع اورى اراء با رشوه يا غذا و مشروب دادن به راى دهندگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها