معنی و ترجمه کلمه triangulation به فارسی triangulation یعنی چه

triangulation


روش مثلث بندى در نقشه بردارى ،تقسيم ناحيه اى به مثلثهاى مجاور هم جهت مساحى ،سه گوش سازى
معمارى : مثلث بندى
ورزش : مثلث روى شاه شطرنج
علوم نظامى : مثلث بندى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها