معنی و ترجمه کلمه triangulum australe (tra) به فارسی triangulum australe (tra) یعنی چه

triangulum australe (tra)


علوم دريايى : مثلث جنوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها