معنی و ترجمه کلمه triatic stay به فارسی triatic stay یعنی چه

triatic stay


علوم نظامى : بکسل رابط ناو
علوم دريايى : بکسل رابط ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها