معنی و ترجمه کلمه trigger happy به فارسی trigger happy یعنی چه

trigger happy


عاجز از کنترل خود در اثر شادى ،دست به هفت تير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها