معنی و ترجمه کلمه triggered spark gap به فارسی triggered spark gap یعنی چه

triggered spark gap


الکترونيک : دهانه جرقه ماشه دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها