معنی و ترجمه کلمه triphibian به فارسی triphibian یعنی چه

triphibian


)triphibious(سه حياتى ،سه خاصيتى ،هواپيماى دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها