معنی و ترجمه کلمه trisector به فارسی trisector یعنی چه

trisector


قسمت کننده بسه بخش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها