معنی و ترجمه کلمه trisomy به فارسی trisomy یعنی چه

trisomy


روانشناسى : سه کروموزومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها