معنی و ترجمه کلمه troops به فارسی troops یعنی چه

troops


عده ها،يکانها،افراد
علوم نظامى : قسمتها سربازان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها