معنی و ترجمه کلمه trout به فارسی trout یعنی چه

trout


(ج.ش ).ماهى قزل الا،ماهى قزل الا گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها