معنی و ترجمه کلمه true horizon به فارسی true horizon یعنی چه

true horizon


علوم نظامى : افق حقيقى عکس يا افق پرسپکتيوى عکس هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها