معنی و ترجمه کلمه trust company به فارسی trust company یعنی چه

trust company


شرکت امين يا امانت دار،بانکى که امانات وسپرده ها را نيز نگهميدارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها