معنی و ترجمه کلمه trying به فارسی trying یعنی چه

trying


کوشا،ساعى ،سخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها