معنی و ترجمه کلمه turbine stage به فارسی turbine stage یعنی چه

turbine stage


علوم هوايى : طبقه توربين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها