معنی و ترجمه کلمه tutoring به فارسی tutoring یعنی چه

tutoring


اموزش تک شاگردى
روانشناسى : للگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها