معنی و ترجمه کلمه twentyfive(-yards line) به فارسی twentyfive(-yards line) یعنی چه

twentyfive(-yards line)


ورزش : خط 25 ياردى موازى با خط دروازه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها