معنی و ترجمه کلمه twisted pair cable به فارسی twisted pair cable یعنی چه

twisted pair cable


کامپيوتر : کابل زوج بهم پيچيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها