معنی و ترجمه کلمه two tailed test به فارسی two tailed test یعنی چه

two tailed test


بازرگانى : ازمون دو دامنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها