معنی و ترجمه کلمه two-factor theory به فارسی two-factor theory یعنی چه

two-factor theory


روانشناسى : نظريه دو عاملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها