معنی و ترجمه کلمه tympanites به فارسی tympanites یعنی چه

tympanites


استسقاء طبل ،نفخ شکم در اثر گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها