معنی و ترجمه کلمه type command به فارسی type command یعنی چه

type command


علوم نظامى : نوع يکان ناو گروه
علوم دريايى : فرماندهى ناو گروه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها