معنی و ترجمه کلمه typographic(al) به فارسی typographic(al) یعنی چه

typographic(al)


چاپى ،مربوط به چاپ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها