معنی و ترجمه کلمه uart به فارسی uart یعنی چه

uart


Transmitter Universal Asynchronous Receiver
کامپيوتر : دستگاهى که داده هاى موازى را به داده سرى تبديل مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها