معنی و ترجمه کلمه ullage به فارسی ullage یعنی چه

ullage


بازرگانى : قسمتى از حجم بشکه يا هر ظرف ديگرى که خالى باشد
علوم هوايى : حجم بالاى سطح مايع تانک
علوم نظامى : فضاى خالى داخل محفظه سوخت موشک فضاى باز داخل محفظه سوخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها