معنی و ترجمه کلمه ultra-high magnetic field به فارسی ultra-high magnetic field یعنی چه

ultra-high magnetic field


علوم هوايى : معمولا ميدان مغناطيسى با شغت بيش از ¹¹1ک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها